Olet täällä: Tietosuojaasetus GDPR

 Tietosuojaasetus GDPR

  
  
  
  
  
  
  
 


Tahkovuoren koulutus- ja valmennuskeskusyhdistys ry:n ja

Tahkon alppikoulun tuki ry:n osallistujarekisteri

Henkilötietoja käsitellään tapahtumien toteuttamisen, tapahtumien kehittämisen, tapahtumista raportoinnin, laskutuksen, perinnän ja muiden tapahtumiin ja toimintaan osallistumiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Henkilötietoja käytetään myös yhdistysten tapahtumamarkkinointiin, jos henkilö on antanut tähän erikseen suostumuksen.

Rekisteriin kerätään tapahtumiin ja muuhun yhdistysten järjestämään toimintaan osallistuvien henkilötietoja. Rekisteriin kerätään tapahtumasta riippuen muun muassa seuraavia tietoja: nimi, yhteystiedot, laskutustiedot, syntymäaika, sukupuoli, allergiatiedot ja mahdollisia muita tapahtumaan osallistumiseen tarvittavia tietoja.

Tapahtumiin ja muuhun toimintaan osallistujat ilmoittavat itse rekisteriin tallennettavat tiedot ilmoittautumislomakkeella, sähköpostilla tai suullisesti tapahtuman järjestäjälle.

Rekisterin henkilötietoja käsittelevät tapahtumien järjestäjät. Tietoja luovutetaan anonymisoidusti Tahkon koulutus- ja valmennuskeskusyhdistys ry:lle ja Tahkon alppikoulun tuki ry:lle toiminnan seurantaa ja raportointia varten. Majoitustiedot ja allergiatiedot luovutetaan majoitus- ja ravintolapalveluiden tarjoajille.

Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA -maiden ulkopuolelle.

Henkilötietoja säilytetään tapahtumien järjestäjien tiedostoissa. Tiedostot ovat tietokoneella salasanan takana ja tietokoneet on suojattu palomuurilla. Paperilomakkeilla kerätyt tiedot säilytetään omassa kansiossaan tapahtuman järjestäjän arkistossa. Arkaluonteiset tiedot hävitetään heti tapahtuman jälkeen, muista tiedoista säilytetään kirjanpitoon ja arkistointiin tarvittavat tiedot. Kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään kansallisen lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa, muokata tai pyytää poistettavaksi omia tietojaan. Tiedot näytetään vain kyseiselle henkilölle tai alaikäisten lapsen kohdalla tämän huoltajalle. Pyytäjän henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen näyttämistä.

 


 Tietosuojaasetus GDPR